Сортове Лешници

Лешникът е еднодомно, разделнополово растение. Мъжките му цветни органи са събрани в увиснали реси, а женските са разположени в смесени пъпки.  Опрашването се извършва от вятъра. Лешникът е най-рано цъфтящият овощен вид у нас -при едни от сортовете цъфтежът започва още от есента, а при други -от началото до средата на зимата. Характерна особеност е дихогамията / неедновременен цъфтеж на женските и на мъжките цветове/. Част от сортовете са самостерилни. Наблюдава се и мъжкастерилност. Тези особености на лешника затрудняват значително оплождането Част от лешниковите сортове проявяват склонност кьм алтернативно плододаване.
 Бадемовиден. Плодовете са средно едри, продълговати, почти цилиндрични, към върха заострени. Храст слабо растящ, образува много издънки. Частично самофертилен сорт. Опложда се от Ран трапезундски, Ата баба и др.
 Ран трапезундски. Плодове дребни до средно едри, яйцевидни, закръглени, с остро изтеглен връх. Храст слабо растящ, образува много издъни. Частично самофертилен сорт. Опложда се от Бадемовиден, Римски, Ата баба.
Тонда джентиле. Плодове средно едри, закъглени, към върха леко заострени. Храст силен, изправено растящ. Мъжкостерилен. Опложда се от Ата баба, Ран трапезундски, Римски.

      Лешник, лешници, Corylus, hazelnut, nocciola, разсадник,разсадници  Лешник, лешници, Corylus, hazelnut,  nocciola, разсадник,разсадници  Лешник, лешници, Corylus, hazelnut,  nocciola, разсадник,разсадници  Лешник, лешници, Corylus, hazelnut,  nocciola, разсадник,разсадници  Лешник, лешници, Corylus, hazelnut,  nocciola, разсадник,разсадници