Лози

Разсадникът подържа тесни професионални контакти с лицензирани производители на лозов посадъчен материал от Гърция. Произвежданите от тях сортове са едни от най-новите в Европа. От тях доставяме по поръчка!