Круша сорт Вилямова Масловка

В плододаване встъпва рано и има много добра и редовна родовитост. Устойчивостта му на зимни студове е средна, а на повратни-над средна. Изисква богати почви. Плодовете узряват през третото десетдневие на август-началото на септември. Те са много едри, притъпено или пресечено крушовидни, с неравна повърхност.   

      Круша, Вилямова масловка, круши, Pyrus, Pear, Poirier,разсадник, овощни  Круша, круши, Pyrus, Pear, Poirier,разсадник, овощни  Круша, Вилямова масловка, круши, Pyrus, Pear, Poirier,разсадник, овощни  Круша, круши, Pyrus, Pear, Poirier,разсадник, овощни  Круша, Вилямова масловка, круши, Pyrus, Pear, Poirier,разсадник, овощни
      Круша, круши, Pyrus, Pear, Poirier,разсадник, овощни  Круша, круши, Pyrus, Pear, Poirier,разсадник, овощни  Круша, Вилямова масловка, круши, Pyrus, Pear, Poirier,разсадник, овощни  Круша, круши, Pyrus, Pear, Poirier,разсадник, овощни  Круша, круши, Pyrus, Pear, Poirier,разсадник, овощни дръвчета