Череша сорт Ламберт

Дървото е средно силнорастящо, с широкопирамидална корона и доминиращо положение на водача. Цъфтежът е късен. Опрашват се взаимно с Козерска и Гермерсдорска. Интерстерилен е с Бинг и Наполеон. Започва да плододава средно рано, родовитостта му е умерена до добра, редовна.Плодовете узряват късно- 5-10 юли със средно тегло 8g, с красива широкосърцевидна до удълженосърцевидна форма и заоблен връх.Кожицата е дебела, гланцова, тъмночевена до виненочервена, с тъмночервени петна, със слаб черен оттенък и многобройни дребни подкожни точици. Месото е плътно, хрупкаво, розовочервено, сочно, сладко, слабо кисело, с много добро до отлично качество.Плодовете са подходящи за механизирана беритба. Имат добра издръжливост на манипулация и транспорт и добра съхраняема способност. Пригодни са за преработка в компоти.